Das Beste am Mittwoch

Kabarett: Murat Topal, Jilet Ayse und Alexander Merk

20:00 Zu „Kiezgeschichten“ treffen sich heute Abend Murat Topal (Foto), Jilet Ayse und Alexander Merk in der Ufa-Fabrik.

Ufa-Fabrik Viktoriastraße 10–18, Tempelhof, Tel. 75 50 30, 19 Euro